From Wear and Tear to Disrepair

13.03.2024

ADRODDIAD NEWYDD: O DRAUL I GYFLWR GWAEL

Mae tai mewn cyflwr gwael yng Nghymru yn effeithio ar iechyd pobl hŷn bregus ac nid ydynt yn cael eu datrys, mae adroddiad newydd wedi canfod.

04.03.2024

Care & Repair Cymru yn ennill un o brif wobrau iechyd y Deyrnas Unedig

Yn dilyn proses ddethol ac asesu drylwyr, dewiswyd Care & Repair Cymru o blith mwy na 500 o elusennau ar draws y Deyrnas Unedig.

09.02.2024

Pwyllgor y Senedd yn Argymell Grant Rhwyd Ddiogelwch Gofal a Thrwsio

Mae'r Pwyllgor Tai a Llywodraeth Leol wedi canmol gwaith Gofal a Thrwsio.

19.01.2024

Rhybudd sgamiau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Adeiladwyr twyllodrus yn manteisio ar y cynnydd mawr mewn biliau ynni

15.01.2024

Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau cartref wrth hwyluso rhyddhau diogel o ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau diweddaraf ar ryddhau o’r ysbyty, sy’n disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn ystod pandemig […]

Chris Jones

19.12.2023

Neges gan ein Prif Weithredwr

Bu 2023 yn flwyddyn o heriau di-baid ar gyfer ein hanwyliaid hŷn a bregus. Gwelsom chwyddiant a phrisiau ynni hanesyddol […]

15.12.2023

Blog: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos Mamwlad

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned amaethyddol ym Mhowys i barhau i fyw’n ddiogel ac yn […]

14.11.2023

Ymdopi’n Well: Cydweithio gyda RNIB Cymru

Yn yr erthygl arbennig hon, mae partner gwerthfawr Gofal a Thrwsio RNIB Cymru yn rhannu grym cydweithredu wrth drawsnewid bywydau. […]

01.11.2023

Blog: Diwrnod yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach

Mae Gethyn Peploe yn gweithio i Gofal a Thrwsio Casnewydd yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach. Mae’n […]

31.10.2023

Addasu Cartref Pauline ar ôl iddi Golli ei Golwg

 Mae Theresa Davies yn Weithiwr Achos Ymdopi’n Well i Gofal a Thrwsio. Mae’n gweithio yn ardal Blaenau Gwent a […]

26.10.2023

Apêl Blwch Rhodd 2023: Mae Arnom Eich Angen Chi!

I lawer o bobl gall y Nadolig fod yr amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn. Ond gall hefyd fod yn gyfnod […]

29.09.2023

Cadw Dai yn y Gymuned a’r Cartref y mae’n eu Caru

His health is starting to fail, but he doesn’t want to move away from the home and community he loves.

19.09.2023

Stori Euronwydd: “Doedden nhw ddim yn credu y byddwn yn gweld y bore”

Euronwydd tells the story of her horrific fall at home in North Conelly, near Bridgend, two years ago.

Anthony at home

25.08.2023

Stori Anthony: “Maen nhw wirioneddol wedi gwneud fy nghartref yn lle mwy diogel.”

Yma mae Anthony yn rhannu ei brofiadau a sut y mae Gofal a Thrwsio wedi ei helpu.

22.08.2023

GWYLIWCH: Sylw ar Newyddion Cenedlaethol i Gais Grant Rhwyd Diogelwch Care & Repair

Gallwch wylio adroddiad llawn y BBC yma.

12.07.2023

Pwyllgor y Senedd yn cefnogi Gofal a Thrwsio wrth ofyn am Arolwg Tai Blynyddol

Care & Repair Cymru yn croesawu adroddiad hirddisgwyliedig y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar yr Hawl i Gael Tai Digonol.

Senedd Debate Chamber

04.07.2023

Senedd yn cefnogi grant rhwyd ddiogelwch Gofal a Thrwsio ar gyfer tai mewn cyflwr gwael

Mabon ap Gwynfor AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ddadl fer yn y Senedd ar berchenfeddianwyr hŷn a bregus sy’n byw mewn tai anaddas yng Nghymru.

25.06.2023

Sut y Gall Gwiriad Cartrefi Iach am Ddim Eich Helpu

Mae Sandra Davies yn Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio sy’n gweithio yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae’n ymweld â phobl hŷn sydd angen help gyda’u cartrefi i gynnal Gwiriadau Cartrefi Iach.

25.06.2023

Prosiect Ymdopi’n Well: Adolygu’r Flwyddyn

Y 12 mis diwethaf fu’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus ers dechrau gwasanaeth Ymdopi’n Well.

30.05.2023

Care & Repair’s Hospital to a Healthier Home Service Helps Record Number of People

The service sped up the safe hospital discharge of 4,302 patients in the last 12 months.

16.05.2023

Gofal a Thrwsio yn mynychu Cynadleddau Gwanwyn pleidiau gwleidyddol

Cawsom y fraint o siarad yn fyr gyda Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, ac esbonio’r anghenion cyfredol yng Nghymru.

12.05.2023

Adroddiad Newydd: Y Gwersi a Ddysgwyd o Fynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd yng Nghymru

Mae Care & Repair Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n ymchwilio’r llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd o ddwy flynedd a hanner o drin tlodi tanwydd yng Nghymru.

Jonathan's story - Hospital to home

03.04.2023

Stori Jonathan: Canfod Hyder ac Annibyniaeth Eto

“Mae’r cymhorthion ymarferol yn fy nghartref wirioneddol wedi helpu fy hyder, ac rwy’n awr yn mynd i lawr y grisiau ac yn medru cael cawod yn hollol hyderus.”

31.03.2023

Gwasanaeth Tlodi Tanwydd Gwobrwyol Gofal a Thrwsio yn Dod i Ben

Heddiw yw diwedd gwasanaeth gwobrwyol Gofal a Thrwsio oedd yn ymroddedig i drechu tlodi tanwydd ymysg pobl hŷn yng Nghymru.

30.03.2023

Cefnogi’r Hawl i Dai Digonol

Care & Repair Cymru were invited to give evidence to the Senedd in support of the Right to Adequate Housing in Wales.

Our winning photo at the Wales Energy Efficiency Awards 2023

01.03.2023

Ein Gwaith i Drechu Tlodi Tanwydd yn Ennill Gwobr

Enwyd Care & Repair Cymru yn Sefydliad Cefnogi Cwsmeriaid Agored i Niwed y Flwyddyn yng Ngwobrau Effeithiolrwydd Ynni Cymru 2023.

30.01.2023

Stori Barbara: “Rwy’n teimlo’n fwy diogel ar ôl i’r gwaith gael ei wneud”

#Welsh coming soon.# Barbara’s home, near Bridgend, had rotting windows, a dangerous gas fire and a conservatory that needed to […]

05.12.2022

Cwestiwn ac Ateb gyda Chadeirydd Ymddiriedolwyr Care & Repair Cymru

Fe wnaethom eistedd i lawr gyda Saz Wiley, Cadeirydd Bwrdd Care & Repair Cymru, i ofyn iddi pam ymunodd â’r […]

27.11.2022

Adroddiad Newydd: Ysbyty i Gartref Iachach

Mae’r adroddiad newydd hwn yn dangos rôl hanfodol y prosiect mewn ysbytai yng Nghymru.

Welsh housing awards 2022 prize

24.11.2022

Gofal a Thrwsio yn ennill Gwobr Tai

Enillodd gwasanaeth Ysbyty i Gartref Iachach wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2022 eleni. Ar restr fer y categori Gweithio mewn […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.