16.07.2024

Llyfryn Cyngor Newydd ar Gartrefi Iach

Mae Care & Repair Cymru wedi cyhoeddi llyfryn cyngor newydd dan y deitl ‘Cartrefi Iach ar gyfer Heneiddio Iach’.

10.06.2024

Sut y gall llywodraeth nesaf y DU wella cartrefi i newid bywydau

Mae’n rhaid i lywodraeth nesaf y DU sicrhau fod y Deyrnas Unedig yn genedl sy’n grymuso ac yn darparu tai i’w phoblogaeth heneidddiol.

29.05.2024

Care & Repair Cymru yn derbyn Gwobr GSK IMPACT

Derbyniodd Chris Jones y wobr ar 16 Mai yn y seremoni wobrwyo yn The King’s Fund yn Llundain.

01.05.2024

Cefnogi’r Gymuned Ffermio ym Mhowys

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl dros 50 oed yn y gymuned ffermio.

Hynach Nid Oerach

29.04.2024

Care & Repair Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ‘Hynach Nid Oerach’

Mae Care & Repair Cymru wedi lansio gwasanaeth fydd ar gael ledled Cymru gyda’r nod o ostwng effaith a difrifoldeb […]

25.04.2024

Stori Delyth: O grwydro’r byd i fethu mynd â’r bin allan

Hyd at 2021, roeddwn yn fenyw 71 oed cymharol ffit a iach. Roeddwn yn mwynhau bywyd, ac wedi bod ar wyliau i China, Fietnam, Periw, America a Canada.

From Wear and Tear to Disrepair

13.03.2024

ADRODDIAD NEWYDD: O DRAUL I GYFLWR GWAEL

Mae tai mewn cyflwr gwael yng Nghymru yn effeithio ar iechyd pobl hŷn bregus ac nid ydynt yn cael eu datrys, mae adroddiad newydd wedi canfod.

04.03.2024

Care & Repair Cymru yn ennill un o brif wobrau iechyd y Deyrnas Unedig

Yn dilyn proses ddethol ac asesu drylwyr, dewiswyd Care & Repair Cymru o blith mwy na 500 o elusennau ar draws y Deyrnas Unedig.

09.02.2024

Pwyllgor y Senedd yn Argymell Grant Rhwyd Ddiogelwch Gofal a Thrwsio

Mae'r Pwyllgor Tai a Llywodraeth Leol wedi canmol gwaith Gofal a Thrwsio.

19.01.2024

Rhybudd sgamiau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Adeiladwyr twyllodrus yn manteisio ar y cynnydd mawr mewn biliau ynni

15.01.2024

Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau cartref wrth hwyluso rhyddhau diogel o ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau diweddaraf ar ryddhau o’r ysbyty, sy’n disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn ystod pandemig […]

Chris Jones

19.12.2023

Neges gan ein Prif Weithredwr

Bu 2023 yn flwyddyn o heriau di-baid ar gyfer ein hanwyliaid hŷn a bregus. Gwelsom chwyddiant a phrisiau ynni hanesyddol […]

15.12.2023

Blog: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos Mamwlad

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned amaethyddol ym Mhowys i barhau i fyw’n ddiogel ac yn […]

14.11.2023

Ymdopi’n Well: Cydweithio gyda RNIB Cymru

Yn yr erthygl arbennig hon, mae partner gwerthfawr Gofal a Thrwsio RNIB Cymru yn rhannu grym cydweithredu wrth drawsnewid bywydau. […]

01.11.2023

Blog: Diwrnod yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach

Mae Gethyn Peploe yn gweithio i Gofal a Thrwsio Casnewydd yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach. Mae’n […]

31.10.2023

Addasu Cartref Pauline ar ôl iddi Golli ei Golwg

 Mae Theresa Davies yn Weithiwr Achos Ymdopi’n Well i Gofal a Thrwsio. Mae’n gweithio yn ardal Blaenau Gwent a […]

26.10.2023

Apêl Blwch Rhodd 2023: Mae Arnom Eich Angen Chi!

I lawer o bobl gall y Nadolig fod yr amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn. Ond gall hefyd fod yn gyfnod […]

29.09.2023

Cadw Dai yn y Gymuned a’r Cartref y mae’n eu Caru

His health is starting to fail, but he doesn’t want to move away from the home and community he loves.

19.09.2023

Stori Euronwydd: “Doedden nhw ddim yn credu y byddwn yn gweld y bore”

Euronwydd tells the story of her horrific fall at home in North Conelly, near Bridgend, two years ago.

Anthony at home

25.08.2023

Stori Anthony: “Maen nhw wirioneddol wedi gwneud fy nghartref yn lle mwy diogel.”

Yma mae Anthony yn rhannu ei brofiadau a sut y mae Gofal a Thrwsio wedi ei helpu.

22.08.2023

GWYLIWCH: Sylw ar Newyddion Cenedlaethol i Gais Grant Rhwyd Diogelwch Care & Repair

Gallwch wylio adroddiad llawn y BBC yma.

12.07.2023

Pwyllgor y Senedd yn cefnogi Gofal a Thrwsio wrth ofyn am Arolwg Tai Blynyddol

Care & Repair Cymru yn croesawu adroddiad hirddisgwyliedig y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar yr Hawl i Gael Tai Digonol.

Senedd Debate Chamber

04.07.2023

Senedd yn cefnogi grant rhwyd ddiogelwch Gofal a Thrwsio ar gyfer tai mewn cyflwr gwael

Mabon ap Gwynfor AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ddadl fer yn y Senedd ar berchenfeddianwyr hŷn a bregus sy’n byw mewn tai anaddas yng Nghymru.

25.06.2023

Sut y Gall Gwiriad Cartrefi Iach am Ddim Eich Helpu

Mae Sandra Davies yn Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio sy’n gweithio yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae’n ymweld â phobl hŷn sydd angen help gyda’u cartrefi i gynnal Gwiriadau Cartrefi Iach.

25.06.2023

Prosiect Ymdopi’n Well: Adolygu’r Flwyddyn

Y 12 mis diwethaf fu’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus ers dechrau gwasanaeth Ymdopi’n Well.

30.05.2023

Care & Repair’s Hospital to a Healthier Home Service Helps Record Number of People

The service sped up the safe hospital discharge of 4,302 patients in the last 12 months.

16.05.2023

Gofal a Thrwsio yn mynychu Cynadleddau Gwanwyn pleidiau gwleidyddol

Cawsom y fraint o siarad yn fyr gyda Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, ac esbonio’r anghenion cyfredol yng Nghymru.

12.05.2023

Adroddiad Newydd: Y Gwersi a Ddysgwyd o Fynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd yng Nghymru

Mae Care & Repair Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n ymchwilio’r llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd o ddwy flynedd a hanner o drin tlodi tanwydd yng Nghymru.

Jonathan's story - Hospital to home

03.04.2023

Stori Jonathan: Canfod Hyder ac Annibyniaeth Eto

“Mae’r cymhorthion ymarferol yn fy nghartref wirioneddol wedi helpu fy hyder, ac rwy’n awr yn mynd i lawr y grisiau ac yn medru cael cawod yn hollol hyderus.”

31.03.2023

Gwasanaeth Tlodi Tanwydd Gwobrwyol Gofal a Thrwsio yn Dod i Ben

Heddiw yw diwedd gwasanaeth gwobrwyol Gofal a Thrwsio oedd yn ymroddedig i drechu tlodi tanwydd ymysg pobl hŷn yng Nghymru.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.