Care & Repair Cymru

Claire Clarke

Cyfrifydd Ariannol

Adrian Lister

Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol

Louise Parry

Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol

Neil Williams

Pennaeth Cymorth a Datblygu Asiantaethau

Kennedy Dosomah

Swyddog Cymorth a Datblygu Asiantaethau

Stephen Thomas

Swyddog Datblygu Prosiect, Ymdopi’n Well

Faye Patton

Rheolwr Polisi & Prosiect

Jack Bentley

Rheolwr Marchnata a Datblygu Busnes

Aleks Chamczynska

Swyddog Gweinyddol

Becky Ricketts

Rheolwr Prosiect - Hynach nid Oerach

Robert Green

Rheolwr Prosiect Cronfa Ddata

Claire Fitzgerald

Swyddog Partneriaethau a Chyllido

Hannah Peeler

Swyddog Polisi a Chyllid (Tlodi Tanwydd)

Nia Hockley

Corporate Services Officer

David Jones

Gweinyddwr Cronfeydd Caledi

Asiantaethau Gofal a Thrwsio (Prif Swyddogion)

Elfyn Owen

Gwynedd a Môn

Emma Tweed

Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Jason Gunter

Casnewydd

Jayne O'Hara

Sir Benfro a Cheredigion

Lynda Colwell

Conwy a Sir Ddinbych

Mark Warren

Sir Caerfyrddin

Nerys Williams

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Nicola Maule

Sir Fynwy a Thorfaen

Rena Sweeney

Pen-y-bont ar Ogwr

Richard Thomas

Caerdydd a Bro Morgannwg

Rod Evans

Blaenau Gwent a Caerffili

Wendy Bowden

Sir y Fflint a Wrecsam

Llyr Edwards (Interim)

Powys

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.