Dod o hyd i’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol

I ganfod pa waith y gallwn ei wneud i chi, chwiliwch am eich Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol.

Eich Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol:

Dewiswch eich sir yn defnyddio'r gwymplen neu'r map rhyngweithiol.

Bydd eich Asiantaeth Gofal a Thnrwsio Leol agosaf yn ymddangos yma.

Gofal a Thrwsio Bae Gorllewinol

Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru

Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Caerffili

Ffyrdd y gallwn eich helpu

 • Asesu Cartrefi

 • Atgyweirio Cartrefi

 • Diogelwch Cartrefi

 • Cynhesrwydd Cartrefi

 • Cymorth gydag Anabledd

 • Adre o’r Ysbyty

 • Gwirio Budd-daliadau

 • Cyngor Adeiladu

 • Gwasanaeth Tasgmon

 • Cyngor a Gwybodaeth

 • Cyfeirio

Cwrdd â’r bobl yr ydym yn eu helpu

“Cefais ddiagnosis gyda chyflyrau sy’n bygwth bywyd dros y 5-6 mlynedd ddiwethaf. Gofal a Thrwsio oedd fy ngobaith olaf, ac roedd gofyn am help yn beth mawr i mi.”

Darllen mwy

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.