01.05.2024

Cefnogi’r Gymuned Ffermio ym Mhowys

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl dros 50 oed yn y gymuned ffermio.

Hynach Nid Oerach

29.04.2024

Care & Repair Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ‘Hynach Nid Oerach’

Mae Care & Repair Cymru wedi lansio gwasanaeth fydd ar gael ledled Cymru gyda’r nod o ostwng effaith a difrifoldeb […]

25.04.2024

Stori Delyth: O grwydro’r byd i fethu mynd â’r bin allan

Hyd at 2021, roeddwn yn fenyw 71 oed cymharol ffit a iach. Roeddwn yn mwynhau bywyd, ac wedi bod ar wyliau i China, Fietnam, Periw, America a Canada.

From Wear and Tear to Disrepair

13.03.2024

ADRODDIAD NEWYDD: O DRAUL I GYFLWR GWAEL

Mae tai mewn cyflwr gwael yng Nghymru yn effeithio ar iechyd pobl hŷn bregus ac nid ydynt yn cael eu datrys, mae adroddiad newydd wedi canfod.

04.03.2024

Care & Repair Cymru yn ennill un o brif wobrau iechyd y Deyrnas Unedig

Yn dilyn proses ddethol ac asesu drylwyr, dewiswyd Care & Repair Cymru o blith mwy na 500 o elusennau ar draws y Deyrnas Unedig.

09.02.2024

Pwyllgor y Senedd yn Argymell Grant Rhwyd Ddiogelwch Gofal a Thrwsio

Mae'r Pwyllgor Tai a Llywodraeth Leol wedi canmol gwaith Gofal a Thrwsio.

19.01.2024

Rhybudd sgamiau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Adeiladwyr twyllodrus yn manteisio ar y cynnydd mawr mewn biliau ynni

15.01.2024

Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau cartref wrth hwyluso rhyddhau diogel o ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau diweddaraf ar ryddhau o’r ysbyty, sy’n disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn ystod pandemig […]

Chris Jones

19.12.2023

Neges gan ein Prif Weithredwr

Bu 2023 yn flwyddyn o heriau di-baid ar gyfer ein hanwyliaid hŷn a bregus. Gwelsom chwyddiant a phrisiau ynni hanesyddol […]

15.12.2023

Blog: Diwrnod ym Mywyd Gweithiwr Achos Mamwlad

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned amaethyddol ym Mhowys i barhau i fyw’n ddiogel ac yn […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.