14.11.2023

Ymdopi’n Well: Cydweithio gyda RNIB Cymru

Yn yr erthygl arbennig hon, mae partner gwerthfawr Gofal a Thrwsio RNIB Cymru yn rhannu grym cydweithredu wrth drawsnewid bywydau. […]

01.11.2023

Blog: Diwrnod yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach

Mae Gethyn Peploe yn gweithio i Gofal a Thrwsio Casnewydd yn Weithiwr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach. Mae’n […]

31.10.2023

Addasu Cartref Pauline ar ôl iddi Golli ei Golwg

 Mae Theresa Davies yn Weithiwr Achos Ymdopi’n Well i Gofal a Thrwsio. Mae’n gweithio yn ardal Blaenau Gwent a […]

26.10.2023

Apêl Blwch Rhodd 2023: Mae Arnom Eich Angen Chi!

I lawer o bobl gall y Nadolig fod yr amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn. Ond gall hefyd fod yn gyfnod […]

29.09.2023

Cadw Dai yn y Gymuned a’r Cartref y mae’n eu Caru

His health is starting to fail, but he doesn’t want to move away from the home and community he loves.

19.09.2023

Stori Euronwydd: “Doedden nhw ddim yn credu y byddwn yn gweld y bore”

Euronwydd tells the story of her horrific fall at home in North Conelly, near Bridgend, two years ago.

Anthony at home

25.08.2023

Stori Anthony: “Maen nhw wirioneddol wedi gwneud fy nghartref yn lle mwy diogel.”

Yma mae Anthony yn rhannu ei brofiadau a sut y mae Gofal a Thrwsio wedi ei helpu.

12.07.2023

Pwyllgor y Senedd yn cefnogi Gofal a Thrwsio wrth ofyn am Arolwg Tai Blynyddol

Care & Repair Cymru yn croesawu adroddiad hirddisgwyliedig y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar yr Hawl i Gael Tai Digonol.

Senedd Debate Chamber

04.07.2023

Senedd yn cefnogi grant rhwyd ddiogelwch Gofal a Thrwsio ar gyfer tai mewn cyflwr gwael

Mabon ap Gwynfor AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ddadl fer yn y Senedd ar berchenfeddianwyr hŷn a bregus sy’n byw mewn tai anaddas yng Nghymru.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.