GWELLA CARTREFI,
NEWID BYWYDAU

 

Mae Care & Repair Cymru yn elusen Gymreig, sy’n gweithio i sicrhau y gall pob person hŷn fyw’n annibynnol mewn cartref diogel, cynnes a chyfleus.

 

Sut Wnaeth Gofal a Thrwsio Fy Helpu?

EICH CARTREF, WEDI EI ADDASU I’CH ANGHENION

Ein Gwasanaethau

Bydd ein gwasanaeth gwella bywyd yn eich cadw’n ddiogel a chysurus yn eich cartref eich hunan.

darllen mwy

Cymryd Rhan

Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

darllen mwy

Ein Heffaith

Gwelwch sut ydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau bob dydd.

darllen mwy

Ein Blwyddyn

Mae mwy o alw nag erioed am wasanaethau Gofal a Thrwsio, ac mae cymhlethdod angen a’r ystod problemau hefyd wedi cynyddu.

Dysgu Mwy

ADRODDIAD NEWYDD

Mae adroddiad newydd Care & Repair Cymru yn edrych ar yr heriau, achosion a datrysiadau i fygythiad sy’n targedu ein pobl hynaf sy’n berchnogion eu cartrefi eu hunain.

Darllen Mwy
Cartref oer?
Stepiau peryglus?
Gwteri’n gollwng?
Dyled tanwydd?
Goleuadau wedi torri?

Gallwn eich helpu.

Cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol heddiw.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.