Cyfrannu

Cyfrannwch heddiw a rhoi diogelwch ac urddas i bobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain.

Fel elusen rydym yn dibynnu ar gyfraniadau hael gan bobl fel chi. Aiff 100% o’ch cyfraniad yn uniongyrchol at bobl hŷn mewn angen. Gwnewch wahaniaeth i rywun mewn angen heddiw.

Cyfrannu online

Ffyrdd Eraill i Roi

Ffurflen Cyfrannu i’w Hargraffu

Os byddai yn well gennych gyfrannu drwy ffurflen y gallwch ei hargraffu, lawrlwythwch a llenwi’r ffurflen cyfrannu isod os gwelwch yn dda.

Dychwelwch y ffurflen atom yn:

Care & Repair Cymru, Llawr Cyntaf Tŷ Mariners, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD
Ffurflen Cyfrannu

Lawrlwythwch

Cyfrannu drwy Siec

Gallwch gyfrannu drwy siec. Dylai sieciau fod yn daladwy i ‘Care & Repair Cymru’ a’u postio at:
Care & Repair Cymru, Llawr Cyntaf Tŷ Mariners, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Drwy gynnwys Gofal a Thrwsio yn eich ewyllys, gallwch helpu sicrhau y caiff pobl hŷn eu cefnogi am flynyddoedd lawer i ddod.

Darganfod mwy

Rydyn ni yma i helpu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfrannu i Gofal a Thrwsio, ffoniwch

02920 107580

claire.clarke@careandrepair.org.uk

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.