Rydym yn gweithio gyda sefydliadau y mae eu hadnoddau, profiadau ac arbenigedd yn ein galluogi i wella cartrefi a newid bywydau hyd yn oed mwy o bobl ar draws Cymru bob blwyddyn.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, cyrff trydydd sector, ymddiriedolaethau, cwmnïau ynni a chwmnïau preifat i helpu cefnogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid. Gyda’n gilydd rydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau.

Partneriaid Cronfa Caledi

Partneriaid Prosiect

Cymdeithas Alzheimer Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 


Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 


Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 


Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe


Cartref oer?
Stepiau peryglus?
Gwteri’n gollwng?
Dyled tanwydd?
Goleuadau wedi torri?

Gallwn eich helpu.

Cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol heddiw.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.