31.10.2023

Addasu Cartref Pauline ar 么l iddi Golli ei Golwg

锘 Mae Theresa Davies yn Weithiwr Achos Ymdopi鈥檔 Well i Gofal a Thrwsio. Mae鈥檔 gweithio yn ardal Blaenau Gwent a […]

29.09.2023

Cadw Dai yn y Gymuned a鈥檙 Cartref y mae鈥檔 eu Caru

His health is starting to fail, but he doesn鈥檛 want to move away from the home and community he loves.

19.09.2023

Stori Euronwydd: 鈥淒oedden nhw ddim yn credu y byddwn yn gweld y bore鈥

Euronwydd tells the story of her horrific fall at home in North Conelly, near Bridgend, two years ago.

Anthony at home

25.08.2023

Stori Anthony: 鈥淢aen nhw wirioneddol wedi gwneud fy nghartref yn lle mwy diogel.”

Yma mae Anthony yn rhannu ei brofiadau a sut y mae Gofal a Thrwsio wedi ei helpu.

Jonathan's story - Hospital to home

03.04.2023

Stori Jonathan: Canfod Hyder ac Annibyniaeth Eto

鈥淢ae鈥檙 cymhorthion ymarferol yn fy nghartref wirioneddol wedi helpu fy hyder, ac rwy鈥檔 awr yn mynd i lawr y grisiau ac yn medru cael cawod yn hollol hyderus.鈥

30.01.2023

Stori Barbara: 鈥淩wy鈥檔 teimlo鈥檔 fwy diogel ar 么l i鈥檙 gwaith gael ei wneud鈥

#Welsh coming soon.# Barbara鈥檚 home, near Bridgend, had rotting windows, a dangerous gas fire and a conservatory that needed to […]

10.11.2022

Dim Gwres yn y Gaeaf: Stori Christine

Pan ddaeth y lori olew draw at Christine ar gyfer ei gwres canolog, credai ei bod yn barod am y […]

12.10.2022

Ymwybyddiaeth o Syrthio: Stori Stephanie

“Roeddwn i鈥檔 sownd, a fedrwn i ddim codi. Roeddwn yno am tua 4 awr.鈥 SMae Stephanie yn 74 oed ac […]

23.07.2022

Stori Sheila: 鈥淕ofal a Thrwsio oedd fy ngobaith olaf.鈥

Mae Sheila yn ei 40au hwyr, ond mae鈥檔 byw ar ben ei hun ac yn dioddef o ganser sy鈥檔 cyfyngu […]

people gardening

30.06.2022

鈥淩oedd yr holl staff yn dda iawn鈥

Mae Mr Taylor yn 81 mlwydd oed ac yn byw ar ben ei hun mewn cartref y bu鈥檔 berchen arno […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.