25.04.2024

Stori Delyth: O grwydro’r byd i fethu mynd â’r bin allan

Hyd at 2021, roeddwn yn fenyw 71 oed cymharol ffit a iach. Roeddwn yn mwynhau bywyd, ac wedi bod ar wyliau i China, Fietnam, Periw, America a Canada.

31.10.2023

Addasu Cartref Pauline ar ôl iddi Golli ei Golwg

 Mae Theresa Davies yn Weithiwr Achos Ymdopi’n Well i Gofal a Thrwsio. Mae’n gweithio yn ardal Blaenau Gwent a […]

29.09.2023

Cadw Dai yn y Gymuned a’r Cartref y mae’n eu Caru

His health is starting to fail, but he doesn’t want to move away from the home and community he loves.

19.09.2023

Stori Euronwydd: “Doedden nhw ddim yn credu y byddwn yn gweld y bore”

Euronwydd tells the story of her horrific fall at home in North Conelly, near Bridgend, two years ago.

Anthony at home

25.08.2023

Stori Anthony: “Maen nhw wirioneddol wedi gwneud fy nghartref yn lle mwy diogel.”

Yma mae Anthony yn rhannu ei brofiadau a sut y mae Gofal a Thrwsio wedi ei helpu.

Jonathan's story - Hospital to home

03.04.2023

Stori Jonathan: Canfod Hyder ac Annibyniaeth Eto

“Mae’r cymhorthion ymarferol yn fy nghartref wirioneddol wedi helpu fy hyder, ac rwy’n awr yn mynd i lawr y grisiau ac yn medru cael cawod yn hollol hyderus.”

30.01.2023

Stori Barbara: “Rwy’n teimlo’n fwy diogel ar ôl i’r gwaith gael ei wneud”

#Welsh coming soon.# Barbara’s home, near Bridgend, had rotting windows, a dangerous gas fire and a conservatory that needed to […]

10.11.2022

Dim Gwres yn y Gaeaf: Stori Christine

Pan ddaeth y lori olew draw at Christine ar gyfer ei gwres canolog, credai ei bod yn barod am y […]

12.10.2022

Ymwybyddiaeth o Syrthio: Stori Stephanie

“Roeddwn i’n sownd, a fedrwn i ddim codi. Roeddwn yno am tua 4 awr.” SMae Stephanie yn 74 oed ac […]

23.07.2022

Stori Sheila: “Gofal a Thrwsio oedd fy ngobaith olaf.”

Mae Sheila yn ei 40au hwyr, ond mae’n byw ar ben ei hun ac yn dioddef o ganser sy’n cyfyngu […]

people gardening

30.06.2022

“Roedd yr holl staff yn dda iawn”

Mae Mr Taylor yn 81 mlwydd oed ac yn byw ar ben ei hun mewn cartref y bu’n berchen arno […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.