Cael Help mewn Tri Cham Syml

Cysylltu gyda ni i drafod eich anghenion.

Byddwn wedyn yn trefnu eich Gwiriad Cartref Iach am ddim.

Gyda’n gilydd, byddwn yn penderfynu pa waith sydd orau i chi.

Mae Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen yn darparu help a chyngor i berchenogion tai a thenantiaid preifat 60+ oed i’w galluogi i barhau’n ddiogel ac annibynnol.

Cyswllt Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen

Llenwch y ffurflen a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag sydd modd.  Amdanom ni

  Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid lleol i ddarparu cyngor ac atebion ymarferol i bobl hŷn. Ein cennad yw helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth wrth fynd yn hŷn, gan sicrhau fod eu tai yn ddiogel, twym ac yn addas ar gyfer eu hanghenion. Bydd Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen yn helpu mewn unrhyw ffordd a allant i alluogi pobl hŷn i gadw’n ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

  Achrediadau

  Mae gennym achrediad AQS

  Y Safon Ansawdd Cyngor (AQS) yw’r nod ansawdd ar gyfer sefydliadau sy’n rhoi cyngor i’r cyhoedd ar faterion lles cymdeithasol.

  Ein Partneriaid

  Cyngor Sir Fynwy

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

  Cartrefi Melin

  Cartrefi Cymunedol Bron Afon

  Cymdeithas Tai Sir Fynwy

  Cofrestru i gael ein Newyddion

  Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.