29.05.2024

Care & Repair Cymru yn derbyn Gwobr GSK IMPACT

Derbyniodd Chris Jones y wobr ar 16 Mai yn y seremoni wobrwyo yn The King’s Fund yn Llundain.

01.05.2024

Cefnogi’r Gymuned Ffermio ym Mhowys

Mae Prosiect Mamwlad yn cefnogi pobl dros 50 oed yn y gymuned ffermio.

Hynach Nid Oerach

29.04.2024

Care & Repair Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ‘Hynach Nid Oerach’

Mae Care & Repair Cymru wedi lansio gwasanaeth fydd ar gael ledled Cymru gyda’r nod o ostwng effaith a difrifoldeb […]

04.03.2024

Care & Repair Cymru yn ennill un o brif wobrau iechyd y Deyrnas Unedig

Yn dilyn proses ddethol ac asesu drylwyr, dewiswyd Care & Repair Cymru o blith mwy na 500 o elusennau ar draws y Deyrnas Unedig.

19.01.2024

Rhybudd sgamiau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Adeiladwyr twyllodrus yn manteisio ar y cynnydd mawr mewn biliau ynni

15.01.2024

Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau cartref wrth hwyluso rhyddhau diogel o ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau diweddaraf ar ryddhau o’r ysbyty, sy’n disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn ystod pandemig […]

Chris Jones

19.12.2023

Neges gan ein Prif Weithredwr

Bu 2023 yn flwyddyn o heriau di-baid ar gyfer ein hanwyliaid hŷn a bregus. Gwelsom chwyddiant a phrisiau ynni hanesyddol […]

22.08.2023

GWYLIWCH: Sylw ar Newyddion Cenedlaethol i Gais Grant Rhwyd Diogelwch Care & Repair

Gallwch wylio adroddiad llawn y BBC yma.

Senedd Debate Chamber

04.07.2023

Senedd yn cefnogi grant rhwyd ddiogelwch Gofal a Thrwsio ar gyfer tai mewn cyflwr gwael

Mabon ap Gwynfor AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ddadl fer yn y Senedd ar berchenfeddianwyr hŷn a bregus sy’n byw mewn tai anaddas yng Nghymru.

25.06.2023

Sut y Gall Gwiriad Cartrefi Iach am Ddim Eich Helpu

Mae Sandra Davies yn Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio sy’n gweithio yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae’n ymweld â phobl hŷn sydd angen help gyda’u cartrefi i gynnal Gwiriadau Cartrefi Iach.

25.06.2023

Prosiect Ymdopi’n Well: Adolygu’r Flwyddyn

Y 12 mis diwethaf fu’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus ers dechrau gwasanaeth Ymdopi’n Well.

30.05.2023

Care & Repair’s Hospital to a Healthier Home Service Helps Record Number of People

The service sped up the safe hospital discharge of 4,302 patients in the last 12 months.

16.05.2023

Gofal a Thrwsio yn mynychu Cynadleddau Gwanwyn pleidiau gwleidyddol

Cawsom y fraint o siarad yn fyr gyda Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, ac esbonio’r anghenion cyfredol yng Nghymru.

31.03.2023

Gwasanaeth Tlodi Tanwydd Gwobrwyol Gofal a Thrwsio yn Dod i Ben

Heddiw yw diwedd gwasanaeth gwobrwyol Gofal a Thrwsio oedd yn ymroddedig i drechu tlodi tanwydd ymysg pobl hŷn yng Nghymru.

Our winning photo at the Wales Energy Efficiency Awards 2023

01.03.2023

Ein Gwaith i Drechu Tlodi Tanwydd yn Ennill Gwobr

Enwyd Care & Repair Cymru yn Sefydliad Cefnogi Cwsmeriaid Agored i Niwed y Flwyddyn yng Ngwobrau Effeithiolrwydd Ynni Cymru 2023.

05.12.2022

Cwestiwn ac Ateb gyda Chadeirydd Ymddiriedolwyr Care & Repair Cymru

Fe wnaethom eistedd i lawr gyda Saz Wiley, Cadeirydd Bwrdd Care & Repair Cymru, i ofyn iddi pam ymunodd â’r […]

Welsh housing awards 2022 prize

24.11.2022

Gofal a Thrwsio yn ennill Gwobr Tai

Enillodd gwasanaeth Ysbyty i Gartref Iachach wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2022 eleni. Ar restr fer y categori Gweithio mewn […]

Bridgend county Care & repair hospital to home service representative

31.10.2022

Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu cefnogi 10,000 o gleifion

Mae Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd y garreg filltir hynod o dderbyn ei 10,000fed atgyfeiriad, wrth […]

15.09.2022

Yr hyn y mae’r Warant Pris Ynni yn ei olygu i chi mewn gwirionedd

Mae Liz Truss wedi cyhoeddi Gwarant Pris Ynni, a gaiff hefyd ei alw yn rhewi prisiau, a ddaw i rym […]

01.09.2022

Cefnogi pobl yng nghefn gwlad Cymru

Mae’r argyfwng presennol mewn costau byw yn effeithio ar bawb, gyda chwyddiant blynyddol tua 9% a phrisiau ynni yn uwch […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.