Cysylltwch â'ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol

Cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol os ydych yn holi am waith i gael ei wneud yn eich cartref.

Eich Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol:

Dewiswch eich sir yn defnyddio'r gwymplen neu'r map rhyngweithiol.

Bydd eich Asiantaeth Gofal a Thnrwsio Leol agosaf yn ymddangos yma.

Gofal a Thrwsio Bae Gorllewinol

Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru

Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Caerffili

Cysylltu â’n Swyddfa Genedlaethol

Ar gyfer ymholiadau eraill, cysylltwch â swyddfa genedlaethol Care & Repair Cymru.    Ymholiadau gan y Cyfryngau

    Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau a chyfleoedd am gyfweliadau, cysylltwch â’n swyddog y wasg os gwelwch yn dda.

    Cofrestru i gael ein Newyddion

    Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.