12.07.2023

Pwyllgor y Senedd yn cefnogi Gofal a Thrwsio wrth ofyn am Arolwg Tai Blynyddol

Care & Repair Cymru yn croesawu adroddiad hirddisgwyliedig y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar yr Hawl i Gael Tai Digonol.

Senedd Debate Chamber

04.07.2023

Senedd yn cefnogi grant rhwyd ddiogelwch Gofal a Thrwsio ar gyfer tai mewn cyflwr gwael

Mabon ap Gwynfor AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ddadl fer yn y Senedd ar berchenfeddianwyr hŷn a bregus sy’n byw mewn tai anaddas yng Nghymru.

16.05.2023

Gofal a Thrwsio yn mynychu Cynadleddau Gwanwyn pleidiau gwleidyddol

Cawsom y fraint o siarad yn fyr gyda Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, ac esbonio’r anghenion cyfredol yng Nghymru.

30.03.2023

Cefnogi’r Hawl i Dai Digonol

Care & Repair Cymru were invited to give evidence to the Senedd in support of the Right to Adequate Housing in Wales.

Cardiff Bay Inner Harbour, Wales

20.11.2022

Ymateb Gofal a Thrwsio i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Presgripsiynu Cymdeithasol

Ym mis Hydref ymatebodd Gofal a Thrwsio i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol. Disgrifir […]

Pontypridd town centre

16.09.2022

Ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddatgarboneiddio ein cartrefi

Mae Care & Repair Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio’r sector tai preifat’. Gallwch weld ein tystiolaeth ysgrifenedig lawn yma.

23.03.2022

Codi llais dros bobl hŷn mewn tlodi tanwydd

Mae Gofal a Thrwsio yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella ei rhaglen Cartrefi Cynnes a rhoi gwell cymorth i bobl hŷn.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.