12.05.2023

Adroddiad Newydd: Y Gwersi a Ddysgwyd o Fynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd yng Nghymru

Mae Care & Repair Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n ymchwilio’r llwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd o ddwy flynedd a hanner o drin tlodi tanwydd yng Nghymru.

27.11.2022

Adroddiad Newydd: Ysbyty i Gartref Iachach

Mae’r adroddiad newydd hwn yn dangos rôl hanfodol y prosiect mewn ysbytai yng Nghymru.

30.09.2022

Care & Repair Cymru Adroddiad Blynyddol 2021-22

Parhaodd y pandemig i effeithio ar ein gwaith, gydag amrywolion o’r coronafeirws yn dod i’r amlwg a mwy o gyfnodau clo.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.