25.06.2023

Sut y Gall Gwiriad Cartrefi Iach am Ddim Eich Helpu

Mae Sandra Davies yn Weithiwr Achos Gofal a Thrwsio sy’n gweithio yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae’n ymweld â phobl hŷn sydd angen help gyda’u cartrefi i gynnal Gwiriadau Cartrefi Iach.

26.10.2022

Ydych chi’n barod ar gyfer y Gaeaf? Defnyddiwch y rhestr wirio yma

Mae’r gaeaf ar ein gwarthaf, ac mae hyn yn golygu mwy o risgiau i’ch cartref Mae gaeaf ym Mhrydain yn […]

09.08.2022

DIWEDDARWYD: Canllaw ar gymorth ariannol gyda chostau byw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Aiff y canllawiau hyn â chi drwy bob un o’r mesurau gwahanol o gymorth sydd ar gael i chi. Cynllun […]

A hat a scarf and a pair of gloves placed on tom of a heater

14.03.2022

Deg ffordd y gallwch arbed ynni am lai na £20

Dyma ddeg ffordd syml y gallech arbed ynni gartref, bob un am lai na £20. Amserwyr soced gweithio â llaw […]

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.