10.06.2024

Sut y gall llywodraeth nesaf y DU wella cartrefi i newid bywydau

Mae’n rhaid i lywodraeth nesaf y DU sicrhau fod y Deyrnas Unedig yn genedl sy’n grymuso ac yn darparu tai i’w phoblogaeth heneidddiol.

09.02.2024

Pwyllgor y Senedd yn Argymell Grant Rhwyd Ddiogelwch Gofal a Thrwsio

Mae'r Pwyllgor Tai a Llywodraeth Leol wedi canmol gwaith Gofal a Thrwsio.

15.01.2024

Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau cartref wrth hwyluso rhyddhau diogel o ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chanllawiau diweddaraf ar ryddhau o’r ysbyty, sy’n disodli canllawiau a gyhoeddwyd yn ystod pandemig […]

22.08.2023

GWYLIWCH: Sylw ar Newyddion Cenedlaethol i Gais Grant Rhwyd Diogelwch Care & Repair

Gallwch wylio adroddiad llawn y BBC yma.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.