Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio yn bodoli oherwydd y byddai bod â’r ymwybyddiaeth gywir yn atal y rhan fwyaf o gwympiadau.

Nid yw syrthio yn anochel, ond mae’n rhaid i bawb ohonom gymryd camau syml i sicrhau nad ydym mewn risg. Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio ynglŷn â helpu pobl i weld y risgiau fel y gallant weithredu. Felly gofynnir i chi rannu yr adnoddau isod ynghyd â’n cyngor da am ostwng y risgiau gyda’ch cyfeillion a’ch teulu.

Os siaradwn gyda’n gilydd am syrthio, gallwn ostwng y risg.

OSGOI BAGLU A SYRTHIO

  • Cadw’n Egnïol

  • Cadw eich Cartref yn Ddiogel

  • Cadw eich Traed yn Iach

  • Yfed Digon o Ddŵr

  • Gwisgo’r Esgidiau Cywir

  • Adolygu eich Meddyginiaeth

STORI EURONWYDD

Cafodd Euronwydd, 80 oed, o Ogledd Corneli, ddamwain ddifrifol gartref pan wnaeth hi syrthio i lawr y grisiau.

“Fe wnaethant ddweud bod fy arennau ar fin methu, bod fy asennau wedi cracio, a’m hysgyfaint wedi ei anafu. Roeddwn yn gwaedu’n fewnol, ac nid oeddent yn disgwyl i mi oroesi trwy’r nos. Ond fe wnes i!”

Gyda chefnogaeth anhygoel ei theulu a’r gweithwyr iechyd proffesiynol, mae Euronwydd wedi gwella i raddau helaeth ac adfer ei hyder.

DARLLENWCH EI HANES

Sylwch ar y Perygl

Dewch o hyd i 13 peth all achosi i chi gwympo.

Sylwch ar y Perygl

Gweithio gyda’n gilydd i atal syrthio

Age Cymru

Ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 y codir cyfradd leol amdano (ar agor rhwng 9:00am a 4:00pm, dydd Llun i ddydd Gwener). Anfonwch e-bost at advice@agecymru.org.uk

Age Connects

Mae Age Connects yn darparu gwasanaethau mewn lleoliad cymunedol ac yng nghartrefi cleientiaid, gan chwarae rhan hanfodol wrth leihau’r nifer sy’n syrthio.

Gofal a Thrwsio

Rydym yn darparu gwaith trwsio ac addasiadau yn y cartref i’ch cadw yn ddiogel ac i osgoi baglu a syrthio.

Tasglu Syrthio Cenedlaethol

Mae’r Tasglu Syrthio yn cynnwys aelodau o’r GIG a’r trydydd sector sydd yn gweithio gyda’i gilydd i atal syrthio yng Nghymru.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.