Os credwch na ddylai pobl hŷn fyw mewn cartrefi oer ac anniogel, yna mae Cyfeillion Gofal a Thrwsio ar eich cyfer chi.

Dewch yn gyfaill a chael yr wybodaeth ddiweddaraf gan y mudiad Gofal a Thrwsio yng Nghymru ar sut y gallwch gymryd rhan.

Cartref oer?
Stepiau peryglus?
Gwteri’n gollwng?
Dyled tanwydd?
Goleuadau wedi torri?

Gallwn eich helpu.

Cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol heddiw.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.