Manyleb Swydd

Asiantaeth: Care & Repair Cymru

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £40,000

Oriau: 35 awr yr wythnos, Contract cyfnod penodol o ddwy flynedd

Dyddiad cau: 12/02/2024

Am y Swydd

Yn seiliedig yn Care & Repair Cymru (CRC), mae deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli ein prosiect tlodi tanwydd “Hynach Nid Oerach” sydd â’r nod o daclo tlodi tanwydd a gwella effeithiolrwydd ynni yng nghartrefi pobl hŷn a bregus ledled Cymru. Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda’r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu llywodraethiant prosiect cadarn, datblygu a gweithredu systemau a gweithdrefnau, trosolwg a chydlynu gweithgareddau 12 Swyddog Ynni Cartref (fydd yn seiliedig yn Asiantaethau Gofal a Thrwsio Cymru, a fydd yn rheolwr llinell), rheoli perthynas gyda’n partneriaid prosiect a chyllidwr prosiect (Asiantaethau Gofal a Thrwsio a Wales & West Utilities); cynyddu mynediad i’r eithaf i raglenni sylweddol (Rhaglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru ac ECO4/Flex) ac adrodd a gwerthuso.

Sut i Wneud Cais

Am becyn cais gweler y dolenni lawrlwytho isod, a’i ddychwelyd at Louise Parry, Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol ar louise.parry@careandrepair.org.uk

Dyddiad cau: Llun 12 Chwefror 2024, 12 pm

I gael mwy o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol am y swydd, gallwch gysylltu â Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol ar 07747 803189.

 

Adnoddau

Pecyn Swydd

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr Swydd

Cyfleoedd Swydd eraill

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.